Lover å lytte til lokal protest – ikke sikkert den tas til følge