Øystein Østre (Sp) var den av kommunestyrets 45 faste folkevalgte som mottok mest i møtegodtgjørelse i 2022, når vi ser bort fra ordfører og varaordfører som har fast årlig lønn tilsvarende 100 prosent og 90 prosent av det en stortingspolitiker tjener (Kr. 1.064.318 fra 1. mai 2022)

(Saken fortsetter under bildet)


Østre, som er leder av plan- og bygningsutvalget og i tillegg er vara til formannskapet fikk i 2022 utbetalt 96.546 kr i møtegodgjørelse. (Se oversikten under)

Samlet mottok kommunestyrets 45 faste medlemmer (ordfører og varaordfører inkludert) dermed rundt 4,5 millioner kroner i godtgjørelse i fjor.

(Saken fortsetter under bildet)

– En dyr hobby

– Er det godt betalt å være fritidspolitiker?

– Jeg må jo være ærlig og si at jeg har to hobbyer. Den ene er å drive med travsport, men politikken er en mye dyrere hobby. Jeg bruker fryktelige mye tid på dette. For meg er det et uhyre tidkrevende verv å være leder av plan- og bygningsutvalget. Og det visste jeg jo da jeg aksepterte vervet. Det var et valg jeg tok med åpne øyne og ikke noe jeg jamrer meg over. Men det er en dyr hobby, for jeg går jo glipp av muligheten til å tjene penger. Hvis en ikke har god økonomi er det ikke forsvarlig å ha et slikt verv. Etter jul har jeg egentlig ikke hatt tid til å gjøre noe annet, jeg har vel hatt langt over en halv jobb på grunn av arealplanen, sier Østre.

(Saken fortsetter under bildet)

Lønnsutvalg

Nå skal et eget utvalg med politikere i gang med å se på politiker-godtgjørelsen til de som skal velges inn til neste kommunestyreperiode. Dette utvalget består av Thor Hals (H), Hilde Kraggerud (Sp), Trond A. Enger (Ap) og Mathilde Simonsen Dahl (MDG). Felles for de tre sist nevnte er at de ikke planlegger gjenvalg i år, mens Thor Hals først og fremst skal konsentrere seg om fylkespolitiken i neste periode.