Rune har gjort nytt funn – kan stamme fra romerske leiesoldater

Rune Thyregod Paulsen er en av distriktets aller mest aktive metallsøkere, nå har han fått utbetalt finnerlønn for en romersk mynt.