Askim ligger som kjent på leire, og grunnforholdene er svært utfordrende.

– Vi er nødt til å stabilisere grunnen. Den typiske Askim-leiren må tilføres kalk for å bli hard, sier Trond Hansen fra Park og Anlegg.

Mandag var den høye maskinen som sørger for at kalken tilføres, på plass.

– Det er en kalkrigg, som er en oppbygd gravemaskin. Maskinen blåser inn en blanding av kalk og sement, sier Hansen.

Dette medfører ekstra mye bråk akkurat nå.

– Ja, det blir en ukes tid med heftig støy, bekrefter prosjektleder Jan Tore Borger i Indre Østfold kommune.

– De som bor rundt her i Guderudgata og Trøgstadveien, vil nok merke det. Og så støver det. Det er derfor vi har satt opp duk på siden, for å unngå at de som går forbi for kalk i øynene. Det er også noe lukt, sier han.

– Hva er det som lukter?

– Kalkblandingen, svarer han.

Den siste tiden har stålvegger blitt satt ned i grunnen for å forsterke kanten av gravegropa til en sammenhengende jernvegg – såkalt spunting.

– Vi har spunta en ramme for å stabilisere den bløte leira. Vi borer ned mye dypere enn vi skal grave, slik at det blir en kake under. Kalken som sprøytes inn stabiliserer leiren. Det vi er bekymret for er setningsskader. Ikke på nye boliger. De er pelet ned til fjell. Men det gjelder ikke for eldre bygg, forklarer Borger.

De omfattende gravearbeidene i Askim sentrum skal pågå til våren 2024.

– Jeg må bare berømme alle rundt her. Jeg synes folk er gode på å tilpasse seg. Fredag varslet vi de som blir berørt nå, sier Jan Tore Borger.

Askimingen Rolf Ro er en av dem som går forbi og stanser for å se på den høye nye maskinen.

– Jeg er ute og går en tur og lurer veldig hva som skjer, sier han og forteller at han har sett plakatene som sier at det skal graves i Askim sentrum helt til 2024.

– Synes du det bråker fælt?

– Vi bor helt på den andre siden av byen, så det plager ikke oss. Men vi går forbi her hver dag. En må jo følge med på hva som skjer, mener han.

Nå blir det mye verre å ta seg fram i Askim med bil – forberedt på kjeft

Nå skal det graves i denne sentrumsgaten i Askim: – Vi starter pent