– Vi er bekymret for at pandemiens langvarige konsekvenser kan føre til større utenforskap. Samfunnskonsekvensene blir store om flere faller utenfor. Her må kommuner, Stortinget og frivilligheten jobbe sammen, sier president Thor Inge Sveinsvoll i Røde Kors.

Ifølge en rapport fra Røde Kors er én av fire mer ensomme nå enn før pandemien. Det betyr at om lag én million unge og voksne i Norge kjenner seg mer ensomme nå enn de gjorde før mars 2020.

Det er de yngste og de eldste som i størst grad oppgir at de kjenner seg ensomme. Rapporten bygger blant annet på en spørreundersøkelse med 1.205 respondenter i alderen 16 til 99 år.

– Pandemien har fungert som et forstørrelsesglass på utfordringer som fantes fra før. Flere er blitt ensomme som følge av pandemien, og vi ser behovet for en samlet innsats, sier Sveinsvoll.

Organisasjonen trekker fram tre tiltak som må på plass. Blant dem er flere møteplasser og samtaletilbud for barn, unge og studenter. I dagens folkehelselov er ensomhet ikke nevnt. Også dette må endres, mener Røde Kors.

– Tiden er inne for å sette inn et ekstra gir i kampen mot ensomhet. Våre råd til myndighetene er derfor tydelige: Prioriter unge, eldre, og ta ensomhet inn i folkehelseloven for å sikre systematisk oppfølging, sier han.

(©NTB)