Vil droppe å ruste opp riksvei 22 langs Øyeren – kaster fram et helt nytt forslag

Å bygge ut veiene langs Øyeren til gjennomfartsårer er lite samfunnsøkonomisk. Det mener Nye Veier AS som i stedet ønsker å utrede tunnel fra Follo til Romerike under Østmarka.