Vi i FrP registrerer at MDG og SV mener at vi er ekstreme som foreslår å utrede alle de 182, (inkludert det omtalte «lokket») innspillene som har kommet som forslag til kommunens arealplan.

Det er helt greit for oss at disse partiene mener at FrP er ekstreme fordi vi ønsker å lytte til innbyggere og potensielle utbyggere i kommunen.

Vi mener det er respektløst overfor de som seriøst har spilt inn et forslag i beste mening og god tro.
Dere har helt rett når dere skriver at forslagene skal UTREDES videre. Det er derfor ikke sikkert at alle disse innspillene blir med videre.

Det er dette en utredning skal fortelle oss.

FrP mener og har alltid ment at skal si JA hvis det ikke er gode grunner til å si NEI og det vil vi fortsette med .
Vi mener denne silingen må gjøres bedre, noe en utredning vil gjøre, for vi mener dette bærer preg av tilfeldigheter.
Som et eksempel vi kan ta frem et innspill som vi mener ikke er godt nok vurdert av disse partiene.

Når SV-MDG-KrF og en uavhengig blant annet sier nei til å bygge en avlastningsvei fra Holt industriområde og over til fylkesveien mellom Tomter og Knapstad, en vei som vil ta bort det meste av tungtrafikk og unødig kjøring gjennom Knapstad, forbi skolen, så må et nei til dette være av mangel på kunnskap eller at beslutningen er tatt en sein kveld i «full fart».