Det er E24 som har fått innsyn i varselet til Nav.

– Prosessen er ikke ferdigstilt og vi er enda ikke helt sikre på det nøyaktige antallet vi må nedbemanne, men vi kan bekrefte at antallet dessverre vil være betydelig, skriver kommunikasjonsdirektør Ronny Pettersen i en epost til næringslivsnettstedet.

– Dette er kjempetragisk, sier forbundssekretær Trine Wiig Hagen i Norsk Arbeidsmandsforbund, som organiserer rundt 2.000 renholdsarbeidere i ISS.

Hun er skeptisk til at selskapet sier opp ansatte framfor å forlenge permitteringene.