Rektor på kulturskolen er oppgitt: – Vi kan miste rundt 50 elevplasser

I rådmannens budsjettforslag for neste år er det foreslått kutt i midlene til kulturskolen. Rektoren påpeker at det betyr et mindre tilbud.