Rektor hetses på nettet og i postkassene i nabolaget etter barnevernssak i Nordre Follo

På en nettside og med flyers i postkasser, er det lagt ut både navn og bilde av rektor og de to barna saken dreier seg om. På nettsiden blir også rektors adresse og telefonnummer oppgitt.