– Det er planlagt arbeider på Østre linje mellom Rakkestad, Mysen og Ski, forteller kommunikasjonsrådgiver Harry Korslund i Bane NOR.

Reisende må forberede seg på å benytte seg av buss for tog i perioden.

– Frem til banen åpnes igjen den 8. august er det satt inn buss for tog, så vi har en generell oppfordring til folk om å sjekke reiseplanleggere for å planlegge reisen godt, anbefaler han.

Det er både små og store arbeider som påvirker trafikkavviklingen på Østre linje.

– Årsaken til at vi må stenge togtrafikken på linja er arbeidet på Follobanen, arbeid nærmere Oslo, men også vedlikeholdsarbeid i Askim. Vedlikeholdsarbeidet er for det meste utskifting av masser under sporene, slik at vann drenerer bedre og man kan unngå telehiv, sier Korslund.

Han forteller at de stenger Østre linje med ett mål for øye:

– Flere skal kunne kjøre mer og tog, og være trygge på at toget går og kommer når det skal.