Grunnen planlagt arbeid på togstrekningene på Østfoldbanen er det i helgen buss for tog mellom Kråkstad stasjon og Oslo s. Hele strekningen mellom disse to stasjonene er stengt for all togtrafikk.

Bane Nor skriver på sine nettsider at arbeidet vil vare frem til søndag 26. september klokken 13:20.