Reagerer på hogst i yngletida: – Jeg ville ha mistet jobben og fått bot på 10.000 kroner hvis jeg ødela et slikt egg

– Jeg mener det er en uting å hogge i yngletida uansett, sier Bjørn Aksel Bjerke (55).