Nyheten ble bekreftet av Kunnskapsdepartementet mandag ettermiddag.

Det betyr at elevene ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder for å dokumentere fravær av helsegrunner. Alt helserelatert fravær vil heller ikke kunne bli unntatt på vitnemålet.

– Under pandemien ville vi unngå at elever med symptomer på luftveissykdom gikk på skolen av frykt for høyt fravær, samt unngå smitte og spredning av koronavirus. Jeg er veldig glad for at samfunnet er tilbake i en mer normal hverdag, også i skolen. Det betyr at vi går tilbake til vanlige regler og rutiner for tilstedeværelse på skolen til høsten, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

(Saken fortsetter under bildet)


Ønsker elevene mer på skolen

Fraværsgrensen i videregående skole fungerer slik at hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, får ikke eleven karakter i faget. Eleven kan få dokumentert fravær med gyldig dokumentasjon. Men under pandemien innførte regjeringen midlertidige unntak for dokumentasjonskravet ved helserelatert fravær. Ut dette skoleåret må ikke elevene oppsøke helsetjenesten for å få dokumentert helserelatert fravær.

– Det er viktig at elevene kommer på skolen, både for å lære og for å være en del av det sosiale fellesskapet. Vi vet at fraværsgrensa har bidratt til at elevene er mer på skolen, men vi ser også at fraværsreglene slik de er i dag, har sine utfordringer. Derfor må vi hele tiden arbeide med å se på hvordan vi kan forbedre reglene slik at de bidrar til mest mulig tilstedeværelse for elevene, sier Brenna.

Reagerer på endring

Merjem Muratovic er leder for Elevorganisasjonen i Viken og går til daglig på videregående skole i Mysen. Hun mener det ikke er riktig av regjeringen å gjeninnføre fraværsreglene.

– Vi er for fraværsregler, men sanksjonen kan ikke være at eleven stryker. Det har blitt opplyst om at vi ser på fravær som et symptom på større problemer, som for eksempel psykisk helse, motivasjon og utrygge klasse- og skolemiljøer, sier hun til Smaalenenes Avis.

Hun har forståelse for at reglene blir innført igjen, men mener regjeringen ikke har holdt det som har blitt lovet.

– Vi i Elevorganisasjonen er skuffet over at regjeringen ikke innføre endringer i fraværsreglene som ble lovet, for nå gjeninnfører de en rigid og usolidarisk fraværsgrense som ikke løser det faktiske problemet i skolen, sier Muratovic.