Reagerer på beslutning om aksjeselskap: – Kostnaden av å drifte dette spiser opp den profitten

IMOT: Åse Heien, stemte mot forslaget til vedtak om å opprette et kommunalt aksjeselskap som skal forvalte alle kommunens eiendommer på sist kommunestyremøte. Hun mener kommunen vil ende opp med å drive nærmest et konglomerat hvor hver enkelt eiendom er organisert som et underselskap med sitt eget styre.

IMOT: Åse Heien, stemte mot forslaget til vedtak om å opprette et kommunalt aksjeselskap som skal forvalte alle kommunens eiendommer på sist kommunestyremøte. Hun mener kommunen vil ende opp med å drive nærmest et konglomerat hvor hver enkelt eiendom er organisert som et underselskap med sitt eget styre. Foto:

På kommunestyremøte onsdag 17. juni ble det vedtatt at Indre Østfold kommune nå oppretter og blir eier av et aksjeselskap, for alle kommunens utviklingseiendommer.

DEL

– Det blir organisert slik at hver eiendom blir et datterselskap under holdingselskapet. Det innebærer et styre for hvert eneste selskap, med styre honorarer og administrasjonskostnader, sier en av de fire representantene som stemte mot forslaget som ble vedtatt, Åse Heien fra SV.

Aksjeselskapet, eller holdingselskapet, ble opprettet med et overveldende flertall i kommunestyremøtet. 42 stemmer for, mens to representanter fra SV, én fra Høyre og én fra Rødt, stemte imot forslaget om å opprette selskapet.

– Det blir som å drive et internasjonalt konglomerat. Tenk deg å skulle ha kontroll på det. Og kostnaden av å drifte dette spiser opp den profitten man så for seg øke dersom man går inn som utviklingspartner på en eiendom istedenfor å bare selge den.

– Den store utfordringen nå er at vi oppretter et kommunalt eid AS, hvor vi overfører mange av kommunens eiendommer til et selskap som blir et holdingselskap, hvor det ikke sitter noen folkevalgt i styret. Formannskapet oppnevner styremedlemmer og disse skal avholde et årsregnskap for formannskapet.

LES OGSÅ: Nytt eiendomsselskap kan bli en pengemaskin: – En trend

– Både innbyggerne, politikerne og pressen vil få veldig vanskelig med å få innsyn i hva som skjer. Vi gir jo fra oss kontrollen på de eiendommene.

– Tidligere var det slik at når en kommunal eiendom skulle selges så lukket man formannskapsmøtet hvor salget skulle behandles, av hensyn til anbudsrunder og lignende – da blir det vel det samme?

– Ja men da fikk du ikke innsyn i et salg, ikke lukket for innsyn i driften av et helt selskap, svarer Heien.

– Hva mener du bør gjøres istedenfor da?

– For det første så vil vi ha en ordentlig utredning av ulike muligheter, og derfor vi forsøkte å få saken utsatt først. Men vi skulle gjerne sett at disse eiendommene forble i kommunal forvaltning. Dette er skattebetalernes eiendommer, og vi må ha innsyn i hva som skjer.

– Hva med at man kan tjene mer penger per eiendom, til fordel for kommuneøkonomien og skattebetalerne, dersom man går inn som utvikler istedenfor å selge selve eiendommen?

– Dette kan sikkert kommunen tjene penger på, men jeg syns ikke det kommunens rolle å gå inn i eiendomsutvikling.

– Jeg tenker at man kan gjerne bygge på eiendommene, i kommunal regi, men at det bør bli andre formål med det som bygges en kommersielt salg. For eksempel bygge leilighetskompleks hvor man går for en «leie til eie»-løsning for dem som sliter med å komme inn på boligmarkedet.

– Rådmannen var veldig opptatt av å omgå lover som omhandler offentlige anskaffelser, gjennom å opprette dette holdingselskapet. De reglene er der av grunn, og jeg opplever at dette selskapet opprettes for å unngå lovene og det ansvaret som følger med det å drive et selskap. For oppretter du et aksjeselskap så fraskriver man seg ansvar for en rekke ting innen arbeidsmiljø, hms og annet som arbeidsgiver. Man er bare eier.

Artikkeltags