Kanonen fra 1902 ble igjen tatt i bruk på Høytorp fort.