Prøvde å snu bussen på fylkesveien – da gikk det galt