MARKER: Torsdag blir det stort møte i Marker rådhus med fokus på barns og unges psykiske helse. Parolen er «Robust oppvekst i Marker».

– Her innbyr vi foreldre og foresatte, lærere og barnehagepersonell, politikere, lag og foreninger til en kveld som skal si oss noe om barns og unges grunnleggende rettigheter til god psykisk helse, sier Anki Langhus, barnehage- og skolefaglig rådgiver i Marker kommune.

Møtet får besøk av professor Arne Holte, som er en anerkjent forsker innen helsepsykologi. Holte holder 50–60 foredrag i året og ble av helseministeren overrakt den Store Psykologprisen 2012. «Med dagens kunnskap kan vi halvere forekomsten av psykiske plager blant barn og unge», er en av hans påstander.

I 2018 ble det gjennomført et framtidsverksted i Marker. Dette munnet ut i en målsetting om at barn og unge i Marker skal leve i et oppvekstmiljø som fremmer inkludering, toleranse, vennskap og respekt.

9. trinn vil stå for servering til inntekt for Polen-turen sin.