Robust Ungdom er en fritt treårig undervisningopplegg i folkehelse og livsmestring for ungdomsskolen. Elevene skal lære å skape god psykisk helse for seg selv og andre, samtidig blir de kjent med hverandre og bygger et godt klassemiljø. Undervisningen skal bidra med at eleven skal håndtere medgang og motgang og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte, ifølge Indre Østfold kommune.

– Søvn og stress

Davida Zion Nahimana er leder i elevrådet ved skolen. Sofie Adeleide Kasbo er ressurselev for Robust Ungdom. De har hatt Robust Ungdom-programmet i snart tre år på skolen. 15-åringene har en rekke meninger og opplevelser om programmet.

– Robust Ungdom er noe vi har hatt hele ungdomsskolen, vi startet med det i 8. klasse. Også pleier det å være møte en gang måneden før selve programmet skal skje. Det er alltid en fra hver klasse som skal være med på de møtene, for å styre lekene som foregår gjennom programmene, forteller Sofie.

Programmet går gjennom forskjellige temaer elever kan møte på i ungdomslivet eller senere i livet.

– Vi har hatt ulike temaer siden 8. klasse som vi har gått gjennom. Programmet starter alltid med et foredrag fra læreren eller en spesialist innenfor det temaet, så er det noen oppgaver som klassen må løse i grupper. Oppgavene er vanligvis spørsmål fra det vi lærte fra foredraget. Deretter pleier vi å ha forskjellige leker som resurs elevene har planlagt, sier Davida.

– Søvn og stress er en av de teamene vi har hatt mest fokus på. Vi har repetert det siden 8.klasse, og ha fortsatt fokus på det. Vi tenker ikke så mye på det, men når man er i en vanskelig situasjon er det utrolig viktige å kunne utveien, sier jentene.

Avbrekk i hverdagen

– Jeg mener at det er et viktig prosjekt som kan hjelpe oss ungdommer, med å være oppmerksomme på de ulike temaene vi kan slite med. Dessuten er det et avbrekk fra hverdagen og vanlige timer. Jeg lærer nyttige ting som jeg får bruk får i privatlivet mitt, forteller Davida.

Lekene har utviklet kjennskapet og klassemiljøet til elevene.

– Da vi startet i 8. klasse var det ingen som turte å snakke med hverandre, men gjennom lekene som vi hadde i forbindelse med Robust Ungdom ble klassen bedre kjent med hverandre. Det beste med Robust Ungdom er definitivt lekene de skaper et felleskap i klassen, forteller de.

Mister fokuset

De synes foredragene er litt for lange noen ganger.

– Noen ganger merker vi at foredragene kan vare litt for lange, som kan gjøre at mange mister fokuset. Når de varer så lenge kan folk ofte glemme mye av budskapene. Det er mulig å forkorte foredraget med å kun si de viktigste tingene, sier jentene.

– Vi håper dette er noe som skal forsettes med for andre elever etter oss. Spesielt andre skoler blir påvirket av. Ungdommer bør vite at de finnes løsninger og metoder å håndtere problemer og vansker på. Dette er kunnskaper og læringer vi kommer til ta med oss videre, avslutter jentene.