Foreslår Viken-oppløsning i trontaledebatten

Ole André Myhrvold løfter Viken-spørsmålet inn på Stortinget.