Østfold-kommunene må dele arvesølvet med Viken

Kommunene i Østfold ville at alle aksjene i Østfold Energi skulle bli igjen i Østfold, men et kompromiss gjør at de må dele aksjene med nye Viken fylkeskommune.