Sarpsborg: Det mener Østfolds toppkandidat for Pensjonistpartiet, Ståle Hansen.

Hansen er fylkesleder i Pensjonistpartiet og sitter i bystyret i Sarpsborg.

– Hvorfor skal de som ikke er pensjonister stemme på Pensjonistpartiet?

– Det er fordi vi har en helhetlig politikk for alle livsfaser. Men fanesaken vår er selvfølgelig å jobbe mot den tvangsreguleringen av inntekten til de trygdede som kom med pensjonsreformen i 2011. Den har allerede medført nedgang i kjøpekraften, og i løpet av et drøyt tiår vil de trygdede ha tapt en hel årslønn, sier Hansen.

Les også: Tror ungdommen kan avgjøre årets valg: – Vi kan få oss en overraskelse på valgdagen

Han påpeker med et smil at de neppe vil komme i posisjon til å reversere kommunesammenslåing, men partiet har likevel klare meninger i saken.

– Kommunesammenslåing må være helt frivillig. Det er ikke alltid man kan bruke naturlig omland som argument, så man kan ikke bruke tvang her.

– Hvordan vil du eventuelt jobbe for å tilrettelegge for å gjenåpne Rygge? Vil dere fjerne flyseteavgiften?

– Som fylkestingsmedlem var jeg med på å opprette Rygge, og jeg ser gjerne at det jobbes for å få fly og ruter der igjen. Ved miljøbelastning får man heller legge opp til færre flyginger. Jeg ser ingen grunn til å fjerne flyseteavgiften, da jeg mener den bare var et påskudd fra Ryanair for å flytte til Gardermoen. De flyr jo aktivt derfra.

– Bør det åpnes for jakt på ulv i Indre Østfold?

– Ja, jeg ser ingen grunn til at vi skal ha ulv i Østfold i det hele tatt. Det er ikke naturlig i et så tett befolket område.

– Bør det tas imot færre eller flere flyktninger til Østfold? Hvor mange?

– Jeg synes det er greit at vi tar imot de kvoteflyktningene vi har forpliktet oss til gjennom FN, men heller ikke flere. Det må skje i regulerte former.

– Vil du ha flere store gårdsbruk eller bør det heller gis mer støtte til de små?

– Jeg går for «small is beautiful» her. Vi må ta vare på dem som ikke vil bli store også.

– Bør eiendomsskatten fjernes? I så fall – hvordan skal inntektene kompenseres?

– Eiendomsskatten på bolig bør fjernes mens vi beholder den for verker og bruk. Hvis man fjerner en inntekt må man redusere utgiftene.

– Bør kapasiteten på Østre linje økes? I så fall, hvordan skal dette gjøres?

– Vi har i mange år arbeidet for en ringlinje for tog gjennom Østfold. Østre linje er blant landets teknisk beste linjer, så her må kapasiteten kunne økes.

– Bør fraværsregelen bestå eller fjernes?

– Fraværsregelen burde være unødvendig, ungdommene burde ta mer ansvar og forstå at de er på skolen for å lære noe. Jeg hører skolene sier at tilstedeværelsen er blitt bedre, men på den annen side får vi en kø hos fastlegene.

– Hvordan vil du legge til rette for flere arbeidsplasser i Indre Østfold?

– Det er mange muligheter for å skape arbeidsplasser i Østfold; å drive skogen bedre er en løsning. Innen jordbruket må man være allsidig og tenke nytt. Er brukene små kan man for eksempel åpne for drivhus i flere etasjer for potteplanter og grønnsaker.

– Hvilket tiltak mener du er viktigst for å redusere klimautslipp i Østfold?

– Østfold kan bidra med forskning, for eksempel i Halden. Østfold Energi kan bidra med å utvikle jordvarme. Det kan utvinnes med mye mindre forstyrrelser for naturen.

– Bør det etableres flere vindmølleparker i Indre Østfold?

– Nei, vindmøller er skjemmende for naturen.

– Hva vil du gjøre for å bedre tverrforbindelsene i Østfold. Hvilken tverrforbindelse i Indre Østfold bør prioriteres – rv22 Trøgstad–Rakkestad, fv120 Hobøl-Moss eller fv114/115, Trøgstad-Sarpsborg?

– Det viktigste er å få ny eller bedre vei fra Moss til Elvestad. Men det er også viktig å få bedre forbindelse fra Fredrikstad og nordover mot Akershus over Momarken.

– Er du for eller mot kutt i barnetrygden til familier med høye inntekter?

– Jeg er for kutt. Barnetrygden bør behovsprøves. De med høy lønn trenger den ikke.

– Hva vil du gjøre for å redusere barnefattigdom i Østfold? Vel 14 prosent av barna kommer fra familier med lav inntekt.

– I familier med lav inntekt er det gjerne enslige foreldre eller trygdede forsørgere. Et viktig tiltak er å sikre god nok trygd mens forsørgerne er under utdanning. Kommunene og Husbanken burde også bli flinkere til å bygge startboliger slik at de unge kan komme inn på boligmarkedet uten høy egenkapital.

Fakta

Ståle Hansen er født i Ålesund i 1950.

Vokst opp i Rygge fra 1954.

Flyttet til Sarpsborg 1976, hvor han fortsatt bor.

Utdannet ingeniør, bygg.

Politisk engasjert siden 1992.

Østfold fylkesting i perioden 1995 - 1999.

Vara til Sarpsborg bystyre i samme periode.

Sarpsborg bystyre 2015 - d.d.

Leder av Østfold Pensjonistparti.

Les også: Disse 16 partiene kan østfoldingene stemme på til valget – har du hørt om alle? 

Stilte ikke til intervju

16 partier stiller valglister i Østfold foran stortingsvalget. Smaalenenes Avis har intervjuet alle toppkandidatene, minus to.

Kystpartiets Steinar Bastesen fra Brønnøysund brøt to intervjuavtaler, og har siden ikke tatt kontakt.

Demokratene i Norges Jon Oddvar Sellereite fra Askim har overhodet ikke respondert på våre henvendelser. Han er derfor heller ikke intervjuet.