Snaut 20.000 velgere i Østfold rettet på stemmeseddelen til årets stortingsvalg. Det vil si at de strøk en kandidat fra listen, eller flyttet ham eller henne opp eller ned. Dette ble gjort uten at rettelsene var i nærheten av å kunne få noen innvirkning på valgresultatet. Til stortingsvalg må nemlig 50 prosent av velgerne i fylket ha gjort den samme endringen om rettelsene skal få noe å si. Det har trolig aldri skjedd.

Vi mener ordningen bør endres, slik at rettelsene kan få betydning. Velgerne bør få være med på å bestemme – ikke bare hvilket parti som skal få makt – men også hvem som skal representere partiet. Dersom folk gis en sterkere følelse av at deres stemme teller så vil valgdeltakelsen øke og demokratiet styrkes.

Mange oppfatter en stor del av representantene på Stortinget som anonyme og kjedelige. Etter at de er blitt nominert av sitt parti har de heller ingen konkurranse fra andre i partiet. Plassen på listen er trygg. Spesielt til kommunestyrevalg, men også til fylkestingsvalg, må man i mye større grad kjempe for plassen sin – også etter at partiets nominasjonsprosess er avsluttet. Til fylkestingsvalg flyttes kandidatene om 8 prosent av velgerne endrer på listen. Regjeringen har tidligere foreslått en lignende ordning til stortingsvalget. Det mener vi er en god idé. En ordning der man ikke bare må kjempe for partiets overordnede politikk, men også sin egen plass, vil bli mer engasjerende for velgerne. Hva skiller kandidatene? Hva vil de kjempe spesielt for på Stortinget? Slike skillelinjer forsvinner ofte med dagens ordning.

Regjeringen fikk ikke flertall forrige gang de la fram forslaget, men har varslet at de vil fremme det på nytt. Årets valgkamp har vist at det er behov for endringer.