– Underlig at posisjonen sår tvil om lovligheten i å avvikle kontantstøtte i Spydeberg. Er posisjonen dårlige tapere?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Vedrøreende avisartikkel «Vil vrake Kontantstøtten» 14. desember.

Jeg reagerte straks da det sto at motstanderne jublet, jeg var på kommunestyret men hørte ingen jubel. Den mest provoserende uttalelsen kommer fra varaordfører Knut Espeland som sier at KrF aldri har argumentert for kontantstøtte for å spare penger. Videre så hentydes det til at vedtak er ugyldig!

Dette synes jeg ikke kan stå uimotsagt!

LES OGSÅ: Yngve Brænd (H) brøt ut - men nå er det usikkert om vedtaket er gyldig

Det er helt feil når Knut Espeland sier Krf ikke har brukt økonomiske argumenter. Både i 2014, 2016 og 2017 regner posisjonen med Krf inn sparte penger i budsjett for å innføre/videreføre kontantstøtte! Rådmenn har foreslått å avvikle ordningen både i budsjett for 2016 og i budsjett 2017.

Forskjellige rådmenn har siden 2014 beregnet Spydeberg sin praktisering av kommunal kontantstøtte som en utgift i sine budsjettdokumenter, mens posisjonen godtar ikke rådmenn sine beregninger. Også dagens rådmann beregner ordningen som en ekstrautgift på 1 million kroner.

Da kontantstøtte ble innført for budsjettåret 2014 heter det i flertallsvedtak fra posisjonen «Den økonomiske effekt av kommunal kontantstøtte har vist seg vanskelig å anslå. Hadde imidlertid ordningen blitt innført med umiddelbar virkning, ville effekten blitt kr. 300 000,- i pluss mot dagens kr. 1 mill. i minus»

Rådmann skriver følgende om kontantstøtte i sine sakspapirer for budsjett 2016, sak 100 i 2015: «For barn mellom tre år og skolestart foreslås ordningen avskaffet. Dette gir en forventet innsparing på kr 900 000.» Men i sitt budsjett for 2016 legger posisjonen inn kr. 353 000 i sparte utgifter ved å videreføre kontantstøtte opp til skolestart.

Opposisjonen synes det er naturlig å avvikle kontantstøtte, som er en særordning for Spydeberg kommune, for at Indre Østfold kommune skal få like regler fra 2020. Spydeberg Ap er engstelig for at manglende kontroll på kommunal kontantstøtte ikke er til beste for barna og at det i en viss grad oppfordrer småbarnsforeldre til å anskaffe dagmamma svart.

Ap mener at et trygt barnehagetilbud betyr at barn kan oppleve lek, sosialisering, integrering og mestring med jevnaldrende, samtidig får familier økt mulighet til å kombinere arbeid og familie. Barnehagen skal være et trygt og tilrettelagt tilbud som utvikler barnas iboende nysgjerrighet og utforskertrang.

Om det er rett med kommunal kontantstøtte bør dette innføres av Stortinget. Stortinget har fokus på full barnehagedekning og det bør også Spydeberg ha. KrF holder fast ved sin kjernesak om kontantstøtte, men opplever at det er frafall på de få kommuner som har kontantstøtte til foreldre som ikke har barna i barnehage hver dag. Trolig er Spydeberg kommune alene i Norge om å ha denne ordning opp til skolestart.

Det er jo underlig at posisjonen sår tvil om lovligheten i budsjettvedtak om avvikling av kontantstøtte i Spydeberg. Er posisjonen dårlige tapere lurer jeg på?

Et sidesprang: Det er også underlig når H, Krf og Frp i Fellesnemnda ønsker omkamp på vedtak om ikke å anbefale deltakelse i SIO, forsøksordning med statlig finansiering av omsorgtjenester. Det skal bli utfordrende å bygge en ny kommune når en ikke aksepterer andre flertallssyn enn sitt eget.

Artikkeltags