Sp foreslår derfor at full momskompensasjon for alle organisasjoner og idrettslag skal bli en rettighetsbasert ordning. I dag er refusjon av moms avhengig av bevilgningene hvert år.

– Når du bruker en stor del av tiden din på dugnad eller å kjøpe varer og tjenester på innsamlede midler, blir det litt feil at staten skal kreve 25 prosent moms av det, sier stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Vil ha likebehandling

En rettighetsbasert ordning skal omfatte både bygging og rehabilitering av anlegg og kjøp av varer og tjenester. Arnstad synes idrettslag og andre organisasjoner havner i en særdeles vanskelig situasjon slik regelverket for moms er i dag. Næringsdrivende får fradrag på sine momsutgifter, mens det offentlige ikke betaler moms i det hele tatt. Frivilligheten har verken fradrag eller fritak.

– Momsreglene skaper problemer og stor usikkerhet. Vi må rette opp i skjevhetene og sørge for at det blir en likebehandling, mener Arnstad, som er Sps parlamentariske leder.

Hun sier at ordningen i dag er litt for tilfeldig, ikke særlig rettferdig og veldig lite forutsigbar fordi kompensasjonen er basert på rammebevilgninger.

Avkortingene øker

De siste årene har dessuten søknadene om kompensasjon økt vesentlig mer enn bevilgningene. Mens avkortingen i 2016 var på 23,7 prosent, anslås det at avkortingen i dette søknadsåret vil øke til 27 prosent.

– Dersom underbudsjetteringen av ordningen og avkortingen i kompensasjonen fortsetter, vil det svekke aktiviteten og økonomien i frivilligheten. Da vil barn og unge i hele landet få et dårligere tilbud, sier hun.

Hvert halvår er momskompensasjon en evinnelig runddans i budsjettene. Etter å ha diskutert rammebevilgningene i statsbudsjettet, leter partiene etter penger i revidert budsjett for å bøte på avkortingene.

– Det er ikke betryggende for frivilligheten, sier Arnstad.

Stortingsrepresentant Arild Grande (Ap) har et godt håp om at en ny regjering vil trappe opp ordningen i retning av en full momskompensasjon.

– Ordningen må styrkes. Avkortingene øker og blir ikke prioritert av dagens regjering, sier Grande, som vil ha entydige regler for hvem som kan få momskompensasjon.

Momsreglene skaper problemer og stor usikkerhet for frivillige organisasjoner.

Marit Arnstad, stortingsrepresentant (Sp)

 

– Drastisk skritt

Høyre er enige med Sp om at momsreglene skal være gode og forutsigbare.

–Vi er glade for mangfoldet i frivilligheten, men samtidig må vi bevare oversikten. I det øyeblikket full momskompensasjon blir en lovfestet rett, mister vi også oversikten over budsjettpostene, sier Kårstein Eidem Løvaas i Høyre til ANB.

Stortingsrepresentanten deler Sps intensjon om å etablere gode og forutsigbare ordninger for momskompensasjon. Det har også Høyre programfestet.

– Da slipper vi runddansen i budsjettforhandlingene. Derimot er det drastisk å gå til det skrittet å gjøre ordningen rettighetsbasert. Da dreier det seg om store summer og kostnader som er vanskelige å ha kontroll på fra år til år, sier han.

Ifølge Løvaas har momskompensasjonen til frivillige organisasjoner økt hvert år med Høyre og Frp i regjering. (ANB)