– Har Askim Sp sovet i timen eller glemt å gjøre hjemmeleksa si?

Lise Rognerud (H)

Lise Rognerud (H) Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDet er med forundring jeg leser innlegget til gruppeleder Lars Holene i Askim Sp der han etter formannskapets behandling av sak om regnskapsmessig overskudd, kommer med følgende påstand i sitt leserinnlegg:

Det en gang så økonomiske ansvarlige Høyre går nå ut som en full sjømann som har fått tilbake på skatten.

LES OGSÅ: – Det engang så økonomisk ansvarlige Høyre går nå ut som en full sjømann som har fått tilbake på skatten 

Bakgrunnen for uttalelsen tror vi nok er Holenes frustrasjon over at han selv hadde sovet i timen og/eller ikke gjort hjemmeleksa si. Han trengte vel å få fokus vekk fra det faktum at han ikke har lest det som faktisk står i sakspapirene og at forslagene derfor kom uventet på han.

For hva er det rådmannen inviterer oss til?

Fra sakspapirene har vi sakset følgende:

«Denne saken omhandler å forskuttere en disponering på inntil 50 % av urevidert, regnskapsmessig mindreforbruk 2018, ved bruk av disposisjonsfond «

Posisjonens forslag til bruken er i samsvar med dette. Det er også helt i tråd med vedtak i fellesnemda om at kommunene kan bruke inntil 50 % av det regnskapsmessige overskuddet.

Rådmannen skriver videre «Finansiering av tiltak som i denne politiske saken blir dekket av disposisjonsfond, skal tilbakeføres disposisjonsfondet når kommunens årsregnskap behandles»

Poenget med å behandle saken nå, er at det er formålstjenlig å forberede og foreta større innkjøp nå, slik at virksomhetene, og da spesielt skole, får god tid på å klargjøre innkjøpene før høsten. Vi forslo også ekstra midler til vedlikehold av kommunale bygninger (maling) Også dette må planlegges tidlig for at vi skal få gjennomført det i 2019.

Vi minner også om at tilsvarende sak om bruk av regnskapsmessig overskudd for 2017, ble behandlet i formannskapet 19. April i fjor. Dvs. Kun ca. tre uker senere. Så hvorfor Holene mener at behandlingen i år er uforsvarlig, er for oss uforståelig.

At Lars Holene ikke har fått med seg at det er helt vanlig at de politiske partiene kommer med tilleggsforslag til hva overskuddet skal brukes til når slike saker behandles, er synd for han og Sp. Vi så i vært fall muligheten for å prioritere noen saker som Høyre og resten av posisjonen mener er viktige og som også er helt i tråd med våre partiprogram.  Det betyr vel at valgkampen er i gang og vi registrerte at Sp var det eneste partiet som stemte imot forslag til tiltak.

Vi synes at Lars Holene og Askim SP med sin uttalelse har lagt seg på et uverdig debattnivå.

Artikkeltags