I dag er det 16 års aldersgrense på bruk av såkalte selvbalanserende kjøretøy, også kjent som ståhjulinger, Segway, hoverboard og lignende.

I verste fall har foreldre risikert å miste førerkortet om de har latt barna bruke disse populære framkomstmidlene. 

Nå melder Samferdselsdepartementet at regjeringen sidestiller disse elektriske framkomstmidlene med sykler. Det betyr blant annet at aldersgrensen forsvinner.

– Enklere regler, mindre byråkrati og litt mer moro i hverdagen. Nå forenkler vi regelverket for små elektriske kjøretøy, som el-sparkesykler og ståhjulinger. De ligner mye på sykkel med tanke på bruksområde. Derfor skal likestiller vi nå slike kjøretøy. De skal nå kunne brukes på samme områder og under samme vilkår. Det gjør det enklere både for brukere og myndigheter, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i en pressemelding.

– I 2014 gjorde regjeringen bruk av selvbalanserende kjøretøy lovlig i Norge. Nå tar vi nye skritt og endrer regelverket slik at også andre små elektriske kjøretøy tillates, og det blir de samme reglene for alle slike kjøretøy som for sykkel. Det blir ingen aldersgrense, og man kan bruke de samme områdene som syklende og gående, sier Solvik-Olsen.

Ifølge departementet vil det ikke være noen godkjenningsplikt, registreringsplikt eller forsikringsplikt på ståhjulinger i fremtiden.

Dette betyr samtidig at ståhjulinger får egne krav rundt lysbruk:

«Kjøretøyet skal være utstyrt med frontlys, baklys og reflekser. Det stilles også krav til bremsekraft. Kjøretøyet skal i tillegg ha signalhorn eller signalklokke, tilsvarende som for sykkel. Det kan imidlertid gis unntak fra disse kravene der slikt utstyr ikke kan monteres. Det er ikke krav om bruk av hjelm eller obligatorisk opplæring.»

Selv om kjøretøyene nå blir sidestilt med sykler regelmessig, får de fortsatt ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km/h.