– Vi har en regjering ledet av Høyre som stikk i strid med Stortingets vilje nekter å forvalte ulvebestanden

Av