Han lyktes ikke med å bli ordfører i storkommunen – nå satser han for å bli større på et annet område

Olav Breivik har fått tillatelse til å kjøpe gården Østre Skinnerød ved Sånerveien på Ringvoll.