Gå til sidens hovedinnhold

«Venstre i tenkeboksen – mulig vi går ut av borgerlig blokk i fellesnemnda»

Artikkelen er over 2 år gammel

Det er helt åpent om makt, blokker og markedsverdi i fellesnemnda for Indre Østfold kommune, sier Ingunn Herstad Hensel (V) i dette leserbrevet. Hun er på vippen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Uavhengig om det er rød eller blå blokk som sitter i posisjon, så vil nok opposisjonen til tider føle seg overkjørt. Det er en del av demokratiets spilleregler. At flertallet bestemmer. Men makt skal utøves med klokskap, og gi rom for involvering og medvirkning.

Akkurat nå sitter den blå borgerlige blokken med flertallet - i neste valgperiode kan det være den røde. Jeg skal spare Kathrine Hestø Hansens leserinnlegg - slik at hun ikke i fremtiden glemmer hva hun sa i leserinnlegget i dag.

Uansett er det her Venstre kommer inn som et viktig del av det politiske landskapet. Venstre er bufferen som bidrar til nyanser og dynamikk mellom blokkene.

Venstre har til nå med sin ene representant i fellesnemnda utgjort en del av den såkalte borgerlige posisjonen med Høyre, Frp og Krf. Venstres ene stemme vipper om det er flertall for en beslutning i blå eller rød blokk.

Venstre har hele tiden snakket godt også med den røde blokken, og aldri vært fastlåst til noen posisjon. Vi har arbeidet f.eks med jordvernspørsmål med Senterpartiet. Vi vipper noen saker i favør rød blokk - når dette har passer godt med Venstres egen lille grønne blokk.

Det foreligger ingen samarbeidsavtale som grunnlag for samarbeidet på borgerlig side. Det er heller ingen etablerte rutiner for samarbeid. Sakene er dessverre oftest litt for ferdigdiskutert før Venstre får tiltre bordet. Samarbeid uten reell mulighet for påvirkning oppfattes ikke som et reellt samarbeid.

Venstre skal derfor i medlemsmøte torsdag drøfte vår rolle i fellesnemnda. Om vi fortsetter i den borgerlige blokken, eller om vi søker en mer fristilt blokk-uavhengig rolle vil være opp til medlemmene i Venstre. Slike grunnleggende spørsmål er viktig å drøfte med medlemmene og ha grundige prosesser rundt.

Uansett vil Venstre fungere som en brobygger i Indre Østfold-politikken. Vi jobber for å få gjennomført mest mulig av Venstres politikk. For Venstre er det viktig å beholde egen integritet, være tydelige, ærlige, åpne og forutsigbare.

Dette ble tungen på vektskålen da Venstre på tirsdag stod med et raust tilbud fra opposisjonen og et noe mindre raust tilbud fra vår egen posisjon. Opposisjonens tilbud ville skapt en helt ny situasjon i Fellesnemnda, med blokkforskyvning og ny posisjon. Og trolig særdeles krevende arbeidsvilkår i tiden fremover.

Venstres ene representant kunne ikke på stående fot ta en så stor avgjørelse uten involvering av medlemmene og grundige drøftinger. Valget ble derfor det som var mest ansvarlig i situasjonen, støtte posisjonens innstilling.

Selv om Venstre nok gjerne skulle sett en rekke faktorer annerledes ifht forarbeid og utfall i den aktuelle saken. Det er her vi nå har en liten høne å plukke med vårt eget posisjonssamarbeid. Sånn kan vi ikke jobbe. Fellesnemnda er ikke et enkeltmannsforetak. Venstre blir nødt til å definere hvilke spilleregler vi trenger for å kunne samarbeide fremover.

Samtidig bør vi takke opposisjonen for at de helt tydelig har forstått verdien av Venstres ene stemme i fellesnemnda.

Kommentarer til denne saken