«Glomma-planen til TTC Prosjekt AS bør få samme svar som Prestegårdsskogen: Den bør avvises i sin helhet»

Svein Syversen

Svein Syversen Foto:

Av
DEL

Valg 2019TTC Invest Prosjekt AS vil regulere og bygge 100 boliger ved Kjellås nær Glomma i Askim – med strandlinje og utsyn til elva. «Dette kan bli knalltøft», sier investorene John-Cato Eknes og Fredrik Urbanski, der de på foto i onsdagens Smaalenenes Avis spretter oppover i den grønne lyngen med Glomma i bakgrunnen. «Området går helt nedover til vannet», forteller de begeistret til avisa.

LES OGSÅ: Vil bygge Askims første boligfelt med strandlinje til Glomma

En slik bebyggelse strider imot Askim kommunes arealplan gjeldende fra 2018 til 2030, vedtatt i bystyret 3. mai 2018. Arealplanen ble godkjent etter nærmere tre års arbeid av dyktige arealplanleggere i kommunen, og med solid forankring av alle partier i planutvalg og bystyret. I denne planen ble det enstemmig vedtatt at områdene inntil Glomma skulle være byggefrie LNF-områder med skravur «særlige hensyn til friluftsliv, landskap og naturinteresser».

Investorer må selvsagt kunne prøve seg, men politikerne må være raskt ute og si nei. Det samme skjedde i Prestegårdsskogen for et par uker siden, også stikk i strid med en gjennomarbeidet kommuneplan. Indre Østfold SV var tidlig ute og fortalte om verdiene av et slikt friluftsområde nær inntil Askim sentrum i et langsiktig perspektiv. Flere andre partier fulgte etter og sa nei. Det var bare Thor Hals og Høyre som nølte. Dersom Ap, Sp og SV sammen får styre Indre Østfold fra nyttår av, vil Prestegårdsskogen forbli friområde i all tid. Er Åsermarka med Skansehytta neste boligprosjekt for investorene?

Glomma-planen til TTC Prosjekt AS bør få samme svar som Prestegårdsskogen. Den bør avvises i sin helhet. Glomma snor seg gjennom Trøgstad, Askim, Spydeberg og Eidsberg - fire av de fem kommunene i den nye storkommunen. En grønn sone med preg av rikt kulturlandskap, skog og friluftsområder. Denne sonen skal vi ta godt vare på for mennesker, flora og fauna langt inn i framtida. Dersom det sies ja her, vil flere byggeprosjekter inntil elva kunne dukke opp.

Indre Østfold kommune har ellers store arealer som egner seg til gode boligtomter i minst et hundreårs perspektiv. Vi politikere må tenke langsiktig i arealpolitikken, og ikke bli lokket av et par investorer som kun tenker økonomisk gevinst. Glomma og det tilliggende landskap skal forbli grønne og urørte. Slik har Askims politikere tenkt fram til nå. Sånn må alle politikere i Indre Østfold tenke framover.

Olav Breivik og Thor Hals i Høyre – hva sier dere egentlig? På vegne at listekandidatene og styret i Indre Østfold SV utfordrer jeg dere to til å svare tydelig både om de foreslåtte boligområdene inntil Glomma og i Prestegårdsskogen.

Indre Østfold SV gleder seg til å jobbe sammen med andre partier om arealpolitikken i den nye kommunen. Vi har en følelse av at det blåser en grønn vind over landskapet vårt, som inkluderer både Prestegårdsskogen, Glomma, Fjella – og all dyrka mark. Vi har så utrolig mye mer å ta av ellers til utbygging.

Artikkeltags