Politikerne skal behandle 25 saker i dag – slik følger du med på hva som skjer

Så tett kommer ikke formannskapet til å sitte under tordagens møte.

Så tett kommer ikke formannskapet til å sitte under tordagens møte. Foto:

Formannskapet tar avgjørelser som kommunestyre torsdag. Publikum må følge sendingene online og får ikke komme inn i selve møtesalen,

DEL

På grunn av pandemien blir det ikke noe vanlig kommunestyremøte i Indre Østfold i denne møterunden. Isteden har formannskapet fullmakt til avgjøre sakene selv denne dagen.

Alle øvrige råd og utvalg har avlyst sine møter denne møterunden på grunn av koronapandemien.

Bare formannskapets 11 medlemmer holder møte torsdag, dette for å avgjøre saker som ikke kan utsettes. Dette møtet vil om alt går etter planen, bli overført via kommunens kameraer i kommunestyresalen.

– Vi kommer til å kjøre elektroniske fjernmøter fremover, men dette møtet i dag må gå fysisk. Vi skal sitte i kommunestyresalen med god avstand mellom oss, opplyser ordfører Saxe Frøshaug og rådmann Georg Smedhus. De forklarer at kommunen nå jobber med å få overført lyd og bilder fra rådhuset for å slippe å lukke møtet for offentligheten.

Foran torsdagens møter har ordfører Saxe Frøshaug, sammen med varaordfører Kathrine Hestø Hansen, opposisjonsleder Thor Hals, rådmann Georg Smedhus og en jurist fra kommunen gått gjennom og valgt ut de 25 sakene som ikke kan utsettes til neste møterunde og som kommer opp til avgjørelse på torsdagens to møter. (Se lista under)

Sakslista torsdag

Formannskapet som kommunestyre:

Sak 1/20 – Politisk møteplan 2. halvår 2020

Sak 2/2020 – Konseptvalgutredning for veiforbindelser øst for Oslo – Høringsuttalelse

Sak 3/20 – Deltakelse i Østfold Kontrollutvalgssekretariat

Sak 4/20 – Representantskapsmedlemmer for IKS som er under avvikling

Sak 5/20 – Revidert selskapsavtale for Driftsassistansen i Østfold IKS

Sak 6/20 – Opphevelse av forskrift om kommunal kontantstøtte i tidligere Spydeberg kommune

Sak 7/20 – Lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn etter forurensningsforskriften – Endelig vedtak

Sak 8/20 – Prinsippavklaring om bruk av merverdiavgiftsavtaler i Indre Østfold kommune

Sak 9/20 – Romsåsen gruver, Askim

Sak 10/20 – Retningslinjer for prioritering av SMIL-midler 2020

Sak 11/20 – Oppstart på utarbeidelse av hovedplan for vann og avløp i Indre Østfold kommune

Sak 12/20 – Eventuelt salg av kommunal grunn gbnr 53/27, 53/821 og deler av 54/653

Sak 13/20 – 012420180005 – Detaljregulering for eiendommen Bratteli, gbnr 49/35 m.fl. – Sluttbehandling

Sak 14/20 – Delegering av myndighet til å gi pålegg om deltakelse i arbeid med almenfarlig smittsom sykdom

Formannskapet:

Sak 15/20 – Godkjenning av protokoll – Formannskapets møte 13.02.2020

Sak 16/20 – Statistikkgrunnlag til Covenant of Mayors

Sak 17/20 – Sideveismidler

Sak 18/20 – Endringer i politisk reglement

Sak 19/20 – Utdeling av tilskuddsmidler – Forslag til retningslinjer for formannskapet

Sak 20/20 – EM-kvalifisering i volleyball 2020 – Forespørsel om å være vertskommune

Sak 21/20 – Søknad om kulturmidler – Stolpejakten

Sak 22/20 – Prissetting på salg av drikkevann til abonnenter utenfor Indre Østfold Kommune

Sak 23/20 – Samarbeid om arrangementer – etisk vurdering

Sak 24/20 – Kommunens rolle knyttet til videre arbeid i utviklingsprosjekt – Ny Behandling

Sak 25/20 – Opprettelse av eiendomsutviklingsselskap i Indre Østfold kommune


Artikkeltags