Smaalenene avis har igjen et oppslag om politikergodtgjørelsen og en liste over hva vi politikere får. Ved første øyekast, vil sikkert mange synes at dette er veldig mye for de vervene vi har for å styre Indre Østfold kommune og 45.000 innbyggere.

Jeg har sittet i kommunestyret etter sammenslåingen og for første gang i mitt liv. Jeg kommer fra Spydeberg og det er en bratt overgang for mange, fra småkommuner til én stor. Det er ikke like oversiktlig. Det har vært en lærerik og interessant tid, fra 2020 til nå. Utrolig morsomt å være politiker og særlig hvis en får gjennomslag for noe en brenner for og det skjer jo ikke uten videre – men noe har det blitt. Det jeg har lært er at her må vi gjennom de demokratiske prosessene som er nødvendig i en kommune, selv om jeg vil ha gjennomført tiltak, helst i går.

Jeg tok meg den frihet å gå igjennom min møtebok for 2022, rett og slett for å se om vi ikke gjør noe særlig arbeid. Er det bare møter i kommunestyret som dette dreier seg om? Er vi med i kommunestyret på grunn av honorarene vi får?

Min oversikt ser sånn cirka slik ut i 2022:

 • Kommunestyremøter, gir høyeste honorar
 • 17 gruppemøter vedr forberedelse av saker til kommunestyret og utvalgene - ikke honorert
 • Møter i samfunnsutvalget, gir høyeste honorar
 • Møter eldrerådet, gir et mindre honorar
 • Ekstramøter i forbindelse med Arealplanen om: Stedsutvikling,klima/natur/næringsutvikling/bærekraft, den minste honorarsatsen
 • Møter med Lokale verksteder, gir et mindre honorar
 • Det som står videre nedover, gis det ikke honorarer for:
 • Fire møter, noen heldagsmøter, i forbindelse med verv i Ressursgruppen for Fortene
 • To ekstra formøter i forbindelse med budsjettet før behandlingen i kommunestyret
 • Ekstramøter i forbindelse med Frivillighetsmeldingen og også møter med de frivilligansvarlige, kanskje 6 møter
 • To møter vedr kulturprisen
 • Møter vedr kulturarbeidet i kommunen og også ungdom og utenforskap fra tid til annen. Ikke honorar

Dette blir 42 møter som jeg har oversikt over som jeg må gå på fordi jeg er valgt til verv og for å kunne gjøre en god jobb i kommunestyret.

I tillegg til alt dette, er det en fordel om jeg går på spesielle fagmøter for å kunne følge med i det hele tatt – for å mene noe om sakene. For å nevne noen:

 • Deltakelse på «Leve hele livet»-prosjektet, fordi eldreomsorg og helse er også viktig for meg og jeg må holde meg oppdatert også i slike saker.
 • Infomøter med Handikapforbundet, møter i regi av næringslivet og skolesituasjonen i kommunen og mye annet har det vært.
 • Henvendelser fra lokale aktører/folk fra bygda om å møte dem – noe jeg selvfølgelig gjør, uten å blunke. Jeg mottar veldig mange telefonsamtaler og e-poster som besvares.

Jeg har også tatt noen “bli kjent turer i kommunen” - rent privat. Jeg ante jo ikke hvor Trømborg var eller hvor Fortene lå eller hvordan ser Ringvoll skole ut? Dette var helt nødvendig for meg for å finne ut av og å vite litt mer om kommunen. Nå vet jeg til og med hvor Susebakke er. Men har ennå en vei å gå.

Samfunnsutvalget har bestemt at vi skal ha møter i hele kommunen. Det betyr at vi møter på alle tettstedene og byene gjennom året - fra Skjønhaug til Hobøl. Vi har vært nesten over alt. Da vil jeg nevne at vi ikke får noen kjøregodtgjørelse og har heller ikke bedt om det. Det blir noen kilometer i løpet av et år til alle møter. Bare så det er med i bildet.

Jeg er valgt inn i kommunestyret for å representere befolkningen og er veldig dedikert for oppgaven, noe jeg vet at de fleste i kommunestyret er. Alle vil det beste for alle dere, men med forskjellig ståsted politisk – og slik skal det være.

Jeg har nå bare vist noe av det mange av oss politikere holder på med, utenom kommunestyret. Så får dere vurdere om honorarene er for høye.