I 2014 ble 8173 rusmiddelprøver (blodprøver) sendt til Folkehelseinstituttet fra politiet.  I tillegg ble det  registrert 1850 pusteprøver tatt av politiet lokalt.

Ikke overraskende er det alkohol som er det vanligste bil-rusmiddelet. Men på andreplass er det store forskjeller mellom fylkene.

Klikk på kartet øverst i saken for å se oversikten over de tre mest brukte stoffene blant ruskjørere i ditt fylke.

Rundt 2300 av sakene var ren alkoholanalyse, mens i 5850 av sakene ble det også sjekket for over 40 forskjellige legemidler og narkotiske stoffer.

I sakene hvor det var mistanke om bruk av både narkotika og alkohol fant de andre stoffer i 92 prosent av sakene. I snitt tre ulike stoffer i samme prøve.

Flest fyllekjørere

I alle fylker ligger alkohol på topp. Deretter er det vanligst at ruskjørerne har brukt cannabis-stoffer, amfetamin og epilepsi-legemiddelet Rivotril - som også er muskelavslappende, angstdempende og beroligende.

38 prosent i cannabisrus

38 prosent av de politiet mistenkte kjørte mens de var påvirket av noe annet en alkohol fikk påvist bruk av cannabis. Det er naturlig siden dette er det mest brukte ulovlige stoffet i Norge.

Folkehelseinstituttet har listet opp de fem til ti vanligste stoffene i hvert fylke. I tillegg til de vanligste er også Valium, Paralgin forte og heroin funnet.

- Hvorfor er det fylkesmessige forskjeller?

- Teorien er at det har med innførselsruter til landet å gjøre. Stoffene som er påvist er stort sett fra illegal omsetning. Blant annet påviser vi klonazepam (Rivotril) i noe mindre grad i de tre nordligste fylkene, sier Knut Hjelmeland overlege og spesialist i klinisk farmakologi ved Folkehelseinstituttet til Nettavisen.

- Kokain er et storbyfenomen

I Oslo ble 34 ruskjørere tatt med kokain i blodet. Det totale antallet på landsbasis er 84.

- Kokain er nok mer et storbyfenomen. Dessuten er kokain et stoff som går ganske raskt ut av blodet, så det kan ikke påvises så lenge etter inntak. I grisgrendte strøk tar det lengre tid å komme til lege, så det kan også være en faktor.

Hvilke typer stoffer ruskjørerne bruker har skiftet lite de siste årene, trendene går over mange år.

- Rundt årtusenskiftet så vi at flunitrazepam - Rohypnol var det store beroligende middelet, nå ser vi det nesten ikke lengre. Vi tror årsaken er at politiet sprengte en liga som førte stoffet inn i Norge i stor skala.

Bekymret for ruskjøring

- Er det enkelte stoffer som bekymrer dere mer nå det brukes før bilkjøring?

- Vi er bekymret for all form for ruskjøring. Stoffene virker forskjellig. Dempende stoffer virker sløvende, det kan være alkohol, cannabis og klonezepam. For amfetamin gir starten av rusen er stimulerende virkning som gir redusert dømmekraft og økt risikovillighet. Der kan føre til mer aggressiv og farlig kjøring, sier Knut Hjelmeland.

Fylkeslisten

Her er hele listen over de mest brukte stoffene. Antall positive funn i parentes.

Oslo: 1. Cannabis (190) 2. Rivotril (167) 3. Amfetamin (159)

Akershus: 1. Cannabis (237) 2. Amfetamin (198) 3. Rivotril (188)

Buskerud: 1. Cannabis (143) 2. Rivotril (129) 3. Amfetamin (106)

Hedmark: 1. Cannabis (100) 2. Rivotril (69) 3. Amfetamin (65)

Oppland: 1. Cannabis (71) 2. Rivotril (55) 3. Amfetamin (38)

Østfold: 1. Amfetamin (123) 2. Rivotril (122) 3. Cannabis (117)

Vestfold: 1. Cannabis (146) 2. Rivotril (142) 3. Amfetamin (125)

Telemark: 1. Amfetamin (172) 2. Rivotril (170) 3. Cannabis (123)

Aust-Agder: 1. Cannabis (72) 2. Amfetamin (64) 3. Rivotril (49)

Vest-Agder: 1. Rivotril (142) 2. Cannabis (131) 3. Amfetamin (124)

Rogaland: 1. Amfetamin (297) 2. Rivotril (269) 3. Cannabis (239)

Hordaland: 1. Rivotril (275) 2. Amfetamin (244) 3. Cannabis (217)

Sogn og Fjordane: 1. Rivotril (29) 2. Cannabis (20) 3. Amfetamin (18)

Møre og Romsdal: 1. Amfetamin (100) 2. Cannabis (85) 3. Rivotril (72)

Sør-Trøndelag: 1. Cannabis (106) 2. Rivotril (101) 3. Amfetamin (98)

Nord-Trøndelag: 1. Amfetamin (47) 2. Rivotril (40) 3. Cannabis (27)

Nordland: 1. Cannabis (128) 2. Amfetamin (74) 3. Rivotril (64)

Troms: 1. Cannabis (64) 2. Amfetamin (45) 3. Rivotril (31)

Finnmark: 1. Cannabis (11) 2. Metamfetamin (6) 3. Amfetamin (5)