Og man kan saktens forundre seg over at man klarer å lage fornuftig musikk ut fra aspektet klang. Langt på vei klarer Karen Tanaka det, selv om undertegnede mistet fokus i deler av disse verkene. Musikken blir tidvis litt stillestående, selv om «Water Dance» og «Techno Etudes» virkelig er av det spennende slaget. Her får utøveren virkelig lov til å boltre seg, noe Signe Bakke gjør til gangs. Og det er virkelig fasinerende å høre Bakke i de til dels halsbrekkende passasjer for så å nyte hennes vare spill i mer klangskapende deler av plata.

---

Karen Tanaka er en av Japans ledende komponister i sin generasjon. Denne utgivelsen dekker mye av Tanakas klaverproduksjon.

Signe Bakke gir oss et overblikk over Tanakas musikk, slik den har utviklet seg gjennom de 20 årene av hennes karriere.

Disse verkene er med: «Crystalline», «Water Dance», «Northern Lights», «Lavender Field», «Techno Etudes», «Children of Light» og «Crystalline II».