Kvartettformen er takknemlig å skrive for, lytte til og grave seg ned i. Og på denne utgivelsen er det Grieg og Schubert som Oslo strykekvartett har tatt tak i. Schuberts kvartett i d-moll («Døden og piken») må på mange måter sies å være et kammermusikalsk fyrtårn og man kan nok hevde at dette verket kan være en solid inspirasjonskilde for vår egen nasjonalkomponist. Ellers finner man klare likhetstrekk mellom stykkene i at komponistene ikke hadde de aller lykkligste dager under komponeringen.

Oslo strykekvartett befester sitt ry som et tvers i gjennom solid ensemble. De formidler musikken på en høyst levende måte, og det er en fryd å høre de fire musikerenes samspill - som gjennom mange år har vokst til en sterk oppfattelse av hvordan kvartettformen kan formidle en komponists innerste tanker og meninger.

I denne innspillingen er det inderligheten i musiseringen som slår en. Man blir overbevist om at musikeren ikke slenger ut en eneste tone på måfå - alt har en mening - og derfor blir lytteropplevelsen spesielt givende.

Lyd er også et element i denne innspillingen. Igjen blir lytteren plassert midt i ensemblet, slik at opplevelsen blir nær.

Om innspillingen:

Edvard Griegs strykekvartett i g-moll op. 27 er ikke som andre kvartetter. Den er så annerledes at det kan synes som om den overhodet ikke har noen forløper innenfor kammermusikkrepertoaret. Men siden ingen strykekvartett er en øy, må man regne med at Grieg hadde sine forbilder da han skrev den. Derfor er det bemerkelsesverdig at det ikke har blitt foretatt en fordypelse i emnet, av musikkhistorikere eller andre. Inntil nå, vel å merke. Ved å koble sammen to verker som ved første øyekast virker nokså forskjellige, har denne utgivelsen som formål for aller første gang å avdekke noen av de fascinerende detaljene som binder dem sammen.

Oslo Strykekvartett har markert seg som av vår tids mest allsidige strykekvartetter. Siden starten i 1991 har de opparbeidet et renommé som forener høy kunstnerisk standard med lekenhet og integritet. Ensemblet består av Geir Inge Lotsberg og Liv Hilde Klokk (fioliner), Are Sandbakken (bratsj) og Øystein Sonstad (cello).