Det er platas sju utøvere som får denne platen til å bli litt interessant. For selv om musikken både er iørefallende og levende, blir det hele litt forutsigbart, selv om komponist Morten Gaathaug tidvis drar til med klanger i en spennende sfære.

Denne gangen maler Gaathaug musikalske bilder av naturen og livet generelt. Han er fascinert av magien i fuglenes verden og har i følge programnotene utviklet et tonespråk av naturgitte spenningsmotsetninger; både romantikk og modernisme. Og her ligger musikkens svakhet. Det hele blir for oppdelt - og det finnes svært få linjer som kan sy musikkens forskjellige former sammen.

Selv ikke dyktige musikere klarer helt å løfte denne plata opp fra det "vanlige". Selv om Ensemble Bjørvika, som er en strykekvartett, gir sitt i et forsøk på å gi musikken et klanglig teppe som kan være med på å underbygge musikkens (tidvis manglende) progresjon, når ikke formidlingen helt frem.

To musikalske prestasjoner stikker seg likevel frem. Barytonen Per Andreas Tønder gir liv til Gaathaugs "Seks sanger til dikt av Jens Bjørneboe" på en overbevisende måte. Også Tore Dingstad pianistiske utfoldelser i Klaverkvintetten er av det særs gode slaget.

Likevel er dette bare en måtelig opplevelse.

---

Per Andreas Tønder, baryton, har sin utdannelse fra Griegakademiet i Bergen og Guildhall School of Music and Drama i London, samt undervisning med Jan Sødal i Oslo. Han har arbeidet som sanger ved Den Norske Opera, Operaen i Kristiansund, Oscarsborgoperaen, Opera Nord, Den Nationale Scene og flere andre teatere. Tønder har også gjestet flere av landets festivaler, orkestre og kor som solist. Han har siden 2004 vært ansatt i Den Norske Operas kor.

Ellen Ugelvik har spesialisert seg på fremføring av samtidsmusikk og har deltatt på tallrike internasjonale festivaler. I 2004 var hun ansatt i en stipendiatstilling i Ultima gjennom Norsk Kulturråd. Hun har bestilt og uroppført en rekke verker av unge komponister, og medvirket på flere CD-innspillinger. For perioden 2003-06 ble Ellen Ugelvik valgt ut som en av Rikskonsertenes INTRO-musikere, og i 2006 ble hun av Bergens Tidende utnevnt til «Årets kulturnavn».

ENSEMBLE BJØRVIKA består av musikere med base i Den Norske Opera. Kjell Tomter er fast gruppeleder på 2. fiolin - en stilling han har hatt siden 1991. I tillegg til dette spiller han jevnlig med Det Norske Kammerorkester. Dominic Griffiths er fra 2002 ansatt som førstefiolinist, etter å ha jobbet fire år i tilsvarende stilling ved The English National Opera. Witold Serafin har i en årrekke vært operaens solobratsjist. Han er en rutinert kammermusiker, med erfaring både fra Norge og sitt hjemland Polen. Jan Koop er solocellist. Etter at han i 1995 fikk Fricsaystipendet i Berlin, fikk han spille under flere store dirigenter, og tilegnet seg derved erfaring både som solist og orkestermusiker. Han gir jevnlig konserter både i Norge og i Tyskland.

Tore Dingstad er solistsjef ved Den Norske Opera, og operasjefens assistent. Han har bakgrunn både som pianist/cembalist og dirigent. Han har gitt tallrike konserter, og er ikke minst kjent som en dyktig akkompagnatør. Dingstad har også dirigert flere forestillinger, både på hovedscenen, biscenen, og for Riksoperaens turneer.