Denne platen er nærmest en hyllest til den armenske komponisten Aram Khatchaturian. Hans stort anlagte verk «Battle of Stalingrad» op.74a er nesten inkarnasjonen av programmusikk. Her hører vi flyene rase over himmelen, bombene som faller og geværer som snatrer - og tidvis såre og maleriske partier som Khatchaturians stil er full av. Musikken er tidvis virtuos, men likevel er ikke dette et verk som påkaller den største oppmerksomheten i øregangen. Til det er musikken i overkant tradisjonell.

Likevel skal musikkorpset og dirigent Leif Arne Pedersen ha honnør for å bringe til torgs noe av den russiske musikken som er skrevet eller tilpasset blåseorkestere, og når man så får servert perler som Rimskij-Korsakoffs «Hummelens flukt» og ikke minst «Lezginka» fra Khatchaturians legendariske ballett «Gayane» (den med Sabeldansen) - blir platen som helhet ytterst hørverdig.

Eller får lytteren presentert «Armenian Folk Song and Dance», «Uzbek March and Dancing Song» og «Soviet Police March» alle signert Khatchaturian, «Galop» fra «Komediantene» av Dmitri Kabalevsky, samt «Solemn ouverture op.72» av Reinhold Gliére.