Marinemusikken har spilt inn fem store klassikere for blåsere. Og gjennomlyttingen er og blir en ørefest.

Paul Hindemith er sentral på denne utgivelsen med to verk for korps, «Konzertmusik» og «Symfoni i B». Arnold Schönberg er representert med «Tema og variasjoner», Igor Stravisnky med «Symfoni for blåseinstrumenter», og platen avsluttes med et verk som også befinner seg på standardrepertoaret for norske korps «Changes» av Rolf Wallin.

Innspillingen er preget av meget dyktige instrumentalister, som den dyktige dirigenten Ingar Bergby vever sammen til et blåseorkester som klinger rent, homogent og som sprudler av overskudd.

For det er en fryd å lytte til Hindemiths to verk, som lett kan bli veldig statiske. Og Marinemusikkens versjon av Rolf Wallins musikk er en liten åpenbaring.

Dette er musikk som alle korpsinteresserte bør skaffe seg. Den er selvskreven i «korps-hylla» og gir også et sterk bekreftelse på at musikk for denne besetningen også er av de viktige elementer i musikkhistorien.

----

«En komponist, når han taler om sine egne problemer, behandler samtidig menneskehetens problemer,» mente Schönberg. «Jeg er blitt gjort til revolusjonær mot min vilje», sa Stravinskij.«Det gjenstår å se hvorvidt vår tids musikk har livets rett,» skrev Hindemith. I dag regnes disse tre blant de mest betydningsfulle stilskaperne fra denne dramatiske perioden i europeisk historie. I motsatt ende av samme århundre skildrer Wallin «universets dansende dynamikk», hvor alt er foranderlig. Balansen mellom tradisjon og nyskaping er det universelle og tidløse møtepunktet til disse verkene, og Kongelige Norske Marines Musikkorps under ledelse av Ingar Bergby holder tradisjonen i hevd gjennom disse nye innspillingene som reaktualiserer musikken og holder den levende.

Platen er spilt inn på som SACD og Blue-ray Audio - med nydelig lydgjengivelse.