Planlegger på Holtskogen: – Kan bli en investering på 85 millioner

Prosjektet har allerede fått tilsagn om 12,2 millioner i støtte.