Sent fredag kveld var forhandlingene i innspurten, og i løpet av natten og morgentimene kom partene helt i mål. Enigheten blir presentert på en pressekonferanse lørdag klokken 13.

– Vi opplever at vi blir imøtekommet, og det er et godt forhandlingsklima, så vi er optimistiske til at det skal være en løsning på fredag, sa Fagforbundets leder Mette Nord til NTB tidligere i uka.

Strandet

Pensjonsreformen som ble innført i 2011, ble bare delvis gjennomført i offentlig sektor etter at forhandlingene om offentlig tjenestepensjon strandet i 2009. I mellomtiden har ordningen blitt stadig dårligere for de yngre årskullene på grunn av innføringen av såkalt levealdersjustering.

Etter valget kom det signaler om at samtalene ville bli gjenopptatt, og 7. februar startet forhandlingene om pensjonen til rundt 800.000 ansatte i staten og kommunene.

Arbeidstakerne har vært representert ved LO, Unio, YS og Akademikerne, mens arbeidsgiversiden har vært representert ved Arbeids- og sosialdepartementet, KS, Spekter og Oslo kommune.

Avtalen som det nå er enighet om, skal ut på uravstemning hos de ulike sammenslutningene.

AFP

Partene møttes fredag klokken 12 til et siste forhandlingsmøte på arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies (H) kontor. Sent fredag kveld var det fremdeles usikkert om forhandlingene ville føre fram eller ende i nok et havari.

Detaljene i avtalen som nå foreligger, er ikke kjent, men etter det NTB erfarer, er partene enige om å innføre en AFP-ordning i offentlig sektor som i hovedsak er lik den i privat sektor, men med en såkalt betinget tjenestepensjon i bakhånd. Den vil sikre rett til et livsvarig tillegg i folketrygden for dem som ikke har rett til ordinær AFP, og den var et av arbeidstakerorganisasjonenes viktigste krav inn i forhandlingene.

I det offentlig i dag er AFP-ordningen en ren tidligpensjonsordning for dem som må gå av tidlig, og de ansatte kan ikke som i privat sektor både ta ut AFP og jobbe ved siden av fra 62 år.

Blant spørsmålene som har skapt størst besvær i forhandlingene, er kravet om et eget tidligpensjonstillegg for dem som ikke makter å jobbe videre etter 62 år, samt endrede regler for yrkesgrupper med særaldersgrenser, som politiansatte og sykepleiere.