Selv om vi bare skriver tidlig oktober, går det radig mot jul for noen. Nå ønsker Indre Østfold kommune tips om årets juletre.

– Vi trenger to trær på ca. tolv meter og to trær på ca. åtte meter og ett tre på ca. fem meter, opplyser Tommy Larsen, enhetsleder i vei, friluft og bymiljø.

Trærne skal pryde det nye torget ved paviljongen i Mysen, i Kittaparken og i byrommet i Askim. Det skal også opp et tre foran Tebosenteret i Spydeberg og på det nye torget på Skjønhaug. Kanskje kan det bli ditt tre som får glede innbyggerne år.

For å bli valgt ut, gjør kommunen enkelte vurderinger:

– Det bør være enkelt å komme til treet for en lastebil med kran. Treet må ha tette grener og det må være symmetrisk, opplyser enhetslederen.

Kommunen vil stå for transport og opprydning i etterkant. Om akkurat ditt tre blir valgt ut, vil bli vurdert på en befaring.