Flere Østfold-pasienter søker erstatning etter sykehusbehandling

Selv om det er økning i antall erstatningsskader etter behandling på blant annet sykehus, betales det ut mindre penger.