Pål Sindre er forbannet etter krepsefunn: – Hva jeg mener om dette egner seg ikke på trykk

Det er funnet signalkreps i Glomma. Fylkesmannen vurderer å anmelde forholdet.