Pål gir selskapet som i år omsetter for over 600 millioner kroner til barna

Pål Martinsen overdrar aksjene i Flexit til sine fem barn.