20-åringen fra Askim startet på Universitetet i Oslo høsten 2020. Bare noen måneder etter at pandemien slo til for fullt her i landet.

– Jeg vil definitivt si at det har vært veldig tøft for oss som har hatt oppstart med korona, sier Paåla Vedal.

Den oppfatningen er det flere som deler med henne. I en fersk undersøkelse utført av Folkehelseinstituttet har over 62.000 studenter i landet svart på hvordan det har vært å være student under året med korona. Studentundersøkelsen er dyster lesning når det kommer til psykisk helse.

Her er noen av funnene i undersøkelsen:

  • Én av fem svarer at de har skadet seg selv med vilje.

  • Like mange svarer at de har tenkt på å ta sitt eget liv, men ikke faktisk forsøkt å gjøre det.

  • 4 prosent oppgir å ha forsøkt å ta sitt eget liv.

  • 19 prosent oppgir å ha søkt hjelp for psykiske plager siste 12 måneder.

  • 45 prosent av svarer at de har hatt eller har alvorlige psykiske plager.

Følger opp medstudenter

Paåla går på Lektorprogrammet ved universitetet og har fire år igjen på masteren. Ved siden av å studere jobber hun som en «SosiaLektor». Der har hun et ekstra ansvar for å følge opp medstudenters læringsmiljø, samt å forhindre ensomhet og forfall fra studiet.

Askim-jenta sier hun får mange dystre tilbakemeldinger fra medstudentene.

– Mye som går igjen i samtaler med andre medstudenter er at hverdagen har vært veldig tung, repetitiv og demotiverende. Fra januar av har det for mange vært null fysisk undervisning og campus har også vært stengt i noen perioder som har ødelagt for de studentene som ønsker å studere på lesesalene. I tillegg er det mye som skjer i verden og det er ikke så lett å fokusere på studiene når alt virker så usikkert, forteller hun.

– Har man vært flinke nok til å følge opp studentene det siste året?

– Det varierer nok fra sted til sted, men jeg vil si at jeg opplever at UiO og foreleserne mine har vist mye forståelse og prøvd å tilrettelegge så mye som mulig. Tiltakene, spesielt i Oslo og nærområdet, har begrenset mye av hva universitet kan gjøre for å følge opp studentene i og med at det største problemet her er mangel på fysisk undervisning.

20-åringen sier hun heldigvis har hatt kort vei hjem, og har brukt mye av fritiden til å være med familie hjemme i Askim. Hun ser lyset i tunnelen og håper på «normale» tider om ikke så altfor lenge.

Minister håper på bedring

Henrik Asheim (H) er høyere utdanningsminister og ser på undersøkelsen med det største alvor.

– Det er en veldig alvorlig tilbakemelding fra veldig mange unge mennesker som har hatt et knalltøft år. Psykisk helse er høyt oppe på min prioriteringsliste, sier han til NRK.

I fjor da en lignende undersøkelse ble utført, valgte regjeringen å bevilge 10 millioner kroner for å jobbe med og forbedre studentenes psykiske helse.

– Disse ti millionene har gått til å bedre tilbudet for samskipnadene, de som har utdannede psykologer. Vi har også blant annet gitt penger til å ansette studenter til å følge opp sine medstudenter i lavterskeltilbud, sier Aasheim til statskanalen.