Tradisjon tro stenges jernbanen på sommeren for å utbedres. Natt til kommende lørdag går siste toget på fem uker.

Vi er ikke fornøyd med punktligheten og det omfanget av feil som berører de togreisende på Østlandet i dag. Det er derfor helt nødvendig å fornye og vedlikeholde jernbanen, sier infrastrukturdirektør Vibeke Aarnes i Bane NOR.

Selskapet påpeker at bussene kan få andre avgangstider enn togets ordinære avgangstid. De ber også passasjeren om å beregne ekstra tid til bytte mellom buss og tog. I tillegg anbefaler Bane NOR at passasjeren tar høyde for at bussene kan bruke lengre tid enn det togene normalt bruker.

Til slutt påpeker de at retten til prisavslag ved forsinkelse ikke gjelder ved planlagte endringer i trafikken som er varslet på forhånd, der det er informert om at ekstra reisetid må påregnes.