– Det har helt klart vært en stor utfordring for oss, forteller kirkeverge i Indre Østfold, Gunnlaug Brenne.

I 2021 gikk kirkene i 600.000 kroner i minus på grunn av økte strømutgifter, og i 2022 har situasjonen bare forverret seg.

– I år har strømbudsjettet vårt overskredet med 2 millioner kroner. Vi har gjort litt justeringer i budsjettet som har hjulpet, men vi er i en god dialog med kommunen som skal stille opp, påpeker Brenne.

Regjeringen varslet nylig at de kommer med en strømpakke til norske kirker på 30 millioner kroner. Målgruppen er 1.024 kirker sør for Dovre som ligger i et område hardt presset av strømpriser. Pengene er ment som et spleiselag med kommunene. Dette betyr at Indre Østfold kommune får hjelp til å dekke ekstraregningen for kirkene innenfor kommunegrensa.

– Det er flott at regjeringen stiller opp med ekstra penger til kirkebygg, sier hun.

Vanskelig i Marker

Smaalenenes Avis skrev nylig om situasjonen i Marker kommune. Oppvarming av kommunens fire kirker har allerede slukt hele strømbudsjettet til Marker kirkelige fellesråd.

Kirkeverge Thor Håkon Ramberg fortalte at det hadde blitt sendt inn en søknad om strømstøtte til kommunestyret, men der fikk Marker kirkelige fellesråd avslag.

LES OGSÅ: Ingen bønn for kirkene: Fikk nei til 100.000 kroner i strømstøtte og må i verste fall stenge dørene

I storkommunen har ikke kirkene fått noen form for strømstøtte, men man har fått lovnader på at ekstrakostnader skal dekkes av Indre Østfold kommune.

– Så dere trenger ikke å stenge i nær framtid?

– Nei, det ser ut til at vi slipper det. Å stenge kirkene hadde egentlig ikke hjulpet noe særlig, fordi man er avhengig av å ha en grunnvarme på minst ti grader her for at instrumenter og kirkekunst ikke skal bli ødelagt. Vi skal finne en løsning på dette, avslutter kirkevergen i Indre Østfold.

Skiptvet kirkelige fellesråd deler naboens tanker i denne saken.

– Vi må hele tiden vurdere de økte strømprisene og eventuelle tiltak i den forbindelse. I og med at Skiptvet bare har en kirke vil vi strekke oss langt for å gjennomføre alle planlagte gudstjenester og andre aktiviteter, sier Rune Johansen, kirkeverge i Skiptvet, før han fortsetter:

– Vi vil redusere oppvarmingen i kirken og vil også måtte vurdere tidspunktet for når på døgnet belysningen på kirkegården er på. Vi er glade for at kommunens administrasjon og politikere er innstilt på å gi oss ekstra tilskudd som dekker en stor del av våre merkostnader knyttet til strøm i inneværende og neste år.

Han påpeker at tilbudene vil bli oppretthold uansett.

– Skiptvets innbyggere kan være trygge på at kirken vil være til stede med gode tilbud til alle aldersgrupper, og at kirkelige handlinger som begravelser, vielser og dåp uansett vil bli gjennomført i kirken.

(Saken fortsetter under bildet)

Får strømstøtte

Fredag ettermiddag kunne barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) fortelle at regjeringen ønsker å bevilge 30 millioner kroner som kirkene skal få i strømstøtte.

– Regjeringen er opptatt av å legge til rette for å holde kirker og kirkerom åpne og tilgjengelig, særlig i advents- og julehøytiden, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) i en pressemelding.

Statsråden forteller at hun lenge har vært urolig for situasjonen kirkene i landet har stått ovenfor. Hun håper SV vil støtte forslaget. SV er regjeringens foretrukne budsjettpartner.

Støtten er midlertidig og gjelder for områdene med høyest strømpris, det vil si sognene sør for Dovre og Sognefjorden. Til sammen er det 1034 kirker i disse områdene, ifølge regjeringen.

Pengene vil bli fordelt mellom de kirkelige fellesrådene ut fra antall sokn, og hvert sokn kan få litt over 40.000 kroner.