Under et togmøte på Ski for én uke siden oppsto det høy temperatur da det ble reist tvil om når togene på Østre linje kan ta i bruk den nye Follobanen (dobbeltspor nummer to mellom Ski og Oslo).

Her er det to muligheter:

1) Ta i bruk nytt dobbeltspor så fort det står ferdig, det vil si i 2021. Da må dagene fra Indre Østfold penses inn via en sporveksel nord for Ski stasjon

2) Vente til en egen påkobling/skjøt er bygd for Østre linje og nye Follobanen. Her er tidligste mulighet 2025.

LES OGSÅ: Unaas: – Høy temperatur om Østre linjes framtid

Temperaturen på møtet oppsto da en representant for Follobaneprosjektet sa at togene på Østre linje inntil videre skulle gå via gamlesporet til Oslo.

Etter dette har stortingsrepresentant Ole Andre Myhrvold (Sp) stilt skriftlig spørsmål til samferdselsministeren. Han ba om garanti for at togene skal penses inn på ny bane fra første dag, slik at vi kan spare 11 minutter i reisetid.

Det løftet vil ikke Jon Georg Dale (Frp) gi.

– Ja, eg kan stadfeste at det er mogleg å køyre tog fra Østre linje og Follobanen når banen opnar i 2021, skriver Dale.

Det betyr at han i realiteten ikke gjør noe mer enn å bekrefte at det er teknisk mulig, ikke at det faktisk skal skje.

– Han har nå skapt stor usikkerhet om vi får den besparelsen i reisetid vi er lovt mellom Indre Østfold og Oslo. Nå må ordførere og alle våkne i Indre Østfold, sier Myhrvold.

Han bekrefter samtidig at den planfrie påkoblingen er planlagt ferdigbygd i 2025.