Ingjerd Schou (H) inviterer til krisemøte etter Bane NORs «kunnskapsløse» forslag i Ytre Østfold

Stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H) kaller Bane NORs forslag om å utrede stans av jernbaneutbygging før Fredrikstad og innspillet om å skrinlegge Råde stasjon for kunnskapsløst, historieløst og uprofesjonelt.